Melvin Day - Te Hokinga Mai ki Te Whanganui-a-Tara : The Return to Wellington Harbour

4 – 27 November 2010